facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

“SWIM FOR EXCELLENCE”. 2nd edition

Adaugat in May 12, 2015 | Vizualizari: 485
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: Pentru a continua tradiția începută în urmă cu un an, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, propune o nouă ediție a proiectului. În urma ediției de anul trecut, s-au acordat un număr de 5 burse, studenților din facultatea noastră. Acest efort se încadrează în activitatea noastră de a susține educația și excelența printr-un fond de endowment. Pentru a răspunde nevoilor studenților, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării vine să răsplătească eforturile și nevoia studenților de a aplica în practică cunoștințele dobândite în cadrul facultății. Aceste burse se acordă studenților pentru a implementa proiecte de intervenție în comunitate. Studenții FSPAC trebuie să propună un proiect menit să îmbunătățească o problemă existentă în comunitatea în care trăiesc, aceasta fiind o oportunitate bună atât pentru studenții care vor implementa proiectele, dar și pentru comunitatea care va beneficia de pe urma acestor acțiuni sociale.
Beneficiarii și grupul-ținta? Beneficiarii proiectului vor fi 5 studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, care vor beneficia de burse de excelență în valoare de 500 de euro. Grupul-țintă al proiectului îl constituie studenții FSPAC, care se fac remarcați prin rezultate academice deosebite, prin implicarea activă în proiecte de cercetare, dar și prin activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul proiectelor și al cluburilor instituției noastre și în afara acesteia.
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a demarat un proiect-pilot la nivelul mediului universitar românesc, o campanie de fundraising menită să contribuie la dezvoltarea noastră, astfel încât să devenim o facultate competitivă la nivel internațional, care se raportează la standardele de performanță ale universităților din Europa de Vest și Statele Unite ale Americii. Cea mai importantă resursă pentru instituția noastră sunt studenții, pe care îi educăm pentru a deveni lideri și agenți ai schimbării societății noastre. Astfel, un pilon esențial al inițiativei noastre de fundraising constă în crearea unui fond pentru burse de excelență, care urmează să fie oferite celor mai performanți 5 studenți ai facultății noastre. Proiectul vine ca un stimulent pentru studenții merituoși, care se fac remarcați prin activitățile de cercetare deosebite, pe care le întreprind. Unul dintre scopurile facultății noastre și a universităților în general, este acela de a sprijini dezvoltarea studenților atât printr-o programă universitară adaptată nevoilor studenților, în contextul societății actuale, dar și prin facilitarea accesului la programe, proiecte și burse care au scopul de a contribui la îmbunătățirea bagajului de cunoștințe și abilități a studenților FSPAC. Proiectul se va desfășura în perioada iulie – octombrie 2015, perioadă în care vor fi realizate următoarele activități: a) Selecția echipei de proiect – câte un reprezentant al fiecărei specializări, care va evalua candidaturile primite din partea studenților; b) Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de excelență – elaborarea unui sistem de evaluare a studenților care va cuantifica rezultatele academice, activitățile de cercetare și implicarea în activități de voluntariat. De asemenea, se vor stabili criteriile de departajare; c) Promovarea proiectului – planul de promovare al proiectului va fi realizat de departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate al FSPAC; d) Lansarea apelului pentru candidaturi – în luna iulie, studenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru una din cele cinci burse, pe baza unui dosar de candidatură care să ateste activitățile și rezultatele obținute în decursul anului universitar 2014 – 2015; e) Evaluarea candidaturilor – în perioada august – septembrie, echipa de proiect va verifica și analiza dosarele de candidatură, va acorda punctaje și va realiza ierarhia candidaturilor, care va releva beneficiarii celor 5 burse de excelență; f) Premierea studenților – rezultatele vor fi publicate la finalul lunii septembrie, studenții urmând a fi anunțați și premiați public în cadrul unui eveniment care va avea loc în anul universitar 2015-2016;
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Cuantumul burselor – 2500 euro
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon Scopul proiectului este de a strânge 2500 de euro, echivalentul a 5 burse de excelență a câte 500 de euro. Ne propunem să antrenăm în proiectul nostru între 5 și 10 înotători.
Schimbările pe care le va produce proiectul Proiectul își propune să fie un stimulent pentru studenții facultății noastre, stimulent care va fi un garant că facultatea este alături de ei, sprijinindu-i nu doar moral, dar și financiar în proiectele în care se implică. După desfășurarea unui astfel de proiect, un număr de 5 studenți vor fi mai motivați, nu doar răsplătiți pentru eforturile depuse, pentru a continua activitățile cu caracter științific, altele decât cele prevăzute în programa universitară. Studenții vor accesa cu mai multă încredere astfel de proiecte și programe menite să contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională. Astfel de proiecte sunt menite să crească gradul de profesionalism și să aducă un plus de valoare atât facultății, cât și studenților. Mai mult, o astfel de bursă poate fi un stimulent pentru studenți nu doar în a se implica în proiecte științifice, dar și pentru a organiza astfel de proiecte și pentru a fi promotorii unor evenimente menite să contribuie la dezvoltarea lor ca viitori actanți pe piața muncii. Așadar, schimbările vor fi vizibile la nivel de implicare a studenților și a facultății, în concordanță cu una dintre liniile de acțiune ale procesului Bologna, aceea a unui învățământ superior centrat pe student. Menționăm faptul că în urma primei ediții a Swimathon, facultatea noastră a acordat primele 5 burse. Studenții care beneficiază de aceste burse, urmează să își implementeze ideile de proiect, cu impact în comunitate.
Contact: Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, tirlea@fspac.ro, +40264-431.505, http://polito.ubbcluj.ro/