facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

Comunitatea pastrează VERDE Zona La Terenuri Manastur!

Adaugat in May 5, 2015 | Vizualizari: 489
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: Nevoia de spaţiu public comun este crucială într-un cartier sufocat precum Mănășturul. Zona verde La Terenuri, situată la marginea cartierului, este deja consacrată ca cea mai mare zonă de relaxare şi loisir. Pornim de la nevoia de a aduce oamenii împreună, în contextul în care spațiul e utilizat fragmentar și individualist. Dorinţa de spaţiu comun se conjugă cu ideea de spaţiu verde şi menţinerea acestuia ca spaţiu de petrecere a timpului liber, cu prietenii, familia, comunitatea, cartierul. În urma experienței acumulate în mai bine de 3 ani de lucru în comunitate, constatăm pe de-o parte nevoia de coagulare și dezvoltare comunitară iar pe de altă parte nevoia pastrării pe termen lung a singurului plămân verde al cartierului, Zona La Terenuri, neasumată încă de autorități, amenințată de valul imobiliar, de interesele economice dar și de lipsa de responsabilitate a locuitorilor în ceea ce privește protejarea zonei verzi și a pădurii de lângă aceasta. Ne confruntăm cu numeroase cazuri de incendiere a pădurii, micro-zone de deșeuri și alți indicatori ce denotă încă ignorarea elementului natural din viața urbană a cartierului. Lipsa de implicare a comunității și conștientizare ecologică reprezintă problemele majore cu care ne confruntăm aici, ceea ce conduce la ignorarea unei posibile voci civice de către autorități. În plus, pentru inițiativa noastră - chiar dacă s-a specializat în timp - nevoia de formare și know-how în ceea ce privește dezvoltarea comunității rămâne o problemă de care ne lovim tot mai des și pe care am identificat-o și la alte inițiative similare care lucrează pentru protejarea spațiilor verzi din alte cartiere clujene. Astfel, întâlnim numeroase zone de acest tip în pericol să fie distruse sau pentru care este deja prea târziu să se mai intervină. Avem exemple asemănătoare care încep să fie potențiale precedente bune, cum ar fi cazul Lacurilor din Gheorgheni unde Primăria Cluj începe să realizeze importanța acestor locuri pentru cetățeni, dar și pentru viitorul sănătos al orașului nostru și să își asume transformarea oficială a acestei zone în parc, fapt care poate crea un precedent și pentru zona La Terenuri.
Beneficiarii și grupul-ținta? Grup ţintă: comunitățile de cartier, studenţi din domeniile sociale şi studii urbane, experţi din domeniile dezvoltării comunitare, ştiinţelor sociale, biologie, dresaj canin, urbanism şi peisagistică, alţi locuitori. Vârstă: 5-70 de ani, aprox. 500 persoane. Beneficiari direcţi: copiii şi tinerii, adulţii din comunitate (si lideri comunitari), societatea civilă, inițiativa noastră. Beneficiari indirecţi: locuitori din alte cartiere care doresc un spațiu verde pentru oraș, presa locală.
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Pornind de la nevoile identificate și validate împreună cu comunitățile din zona La Terenuri, ne dorim să putem continua lucrul de până acum în ceea ce privește dezvoltarea comunitară și conștientizarea conservării spațiului verde de La Terenuri. Astfel, propunem o serie de Workshopuri de Formare și Conștientizare ce au două direcții: - Traininguri de Facilitare comunitară care ne vor ajuta să putem continua munca noastră cu comunitatățile vizate. Vom invita experți (CeRe) care ne vor facilita atât nouă cât și comunităților cu care lucrăm o serie de traininguri și consultări ce vor ajuta consistent la o mai bună coagulare civică și la un proces sănătos de dezvoltare comunitară pe termen mediu și lung. - Ateliere de Ecologie în Mănăștur pentru zona verde de La Terenuri. Vom organiza o serie de ateliere dedicate copiilor, tinerilor, dar și adulților din zona La Terenuri, implicând comunitatea academică și organizații civice, de mediu și protecția animalelor. Acestea se vor focusa pe importanța protejării mediului atât în zona verde cât și în pădurea proximă, învățând de la resursele naturale și cum acestea pot fi valorizate în mediul urban. Exemple de activități în cadrul atelierelor: birdwatching, tururi ghidate împreună cu biologi și ornitologi în pădurea Sfântul Ion, construire de eco-info-points, activități cu animalele de companie, tresurehunt în zonă cât și acțiuni de ecologizare. În plus, rezultatele palpabile vor fi prezentate într-o serie de expoziții și consultări itinerante în zonă și în punctele centrale ale cartierului Mănăștur. Rezultatele acestor două activități vor fi prezentate în cadrul unei conferințe dedicată spațiilor verzi și viitorului lor în contextul schimbărilor urbane actuale. La acest eveniment vom aduce împreună atât membri din comunitățile implicate, activiști, academicieni, experți, mediul de afaceri cât și autoritățile locale, toți actori implicați în dezvoltarea orașului.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Bugetul total al proiectului ajunge la 16 000 lei și este acoperit parțial de autorițățile locale. Însă este insuficient la această oră pentru a continua activitățile. Principalele cheltuieli sunt: managementul proiectului - 5000lei; remunerarea și mobilitatea trainerilor - 3000lei; materiale pentru ateliere (eco-info-points, materiale sanitare pentru ecologizare și materiale birotică) – 4000 lei; organizarea expoziției, consultărilor și conferinței de închidere - materiale printate, închiriere minimă de echipamente audio-video pentru locație – 2000lei; comunicarea și promovarea proiectului - 2000lei.
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon Ne dorim să strângem minim 13 000 lei!
Schimbările pe care le va produce proiectul Ne dorim de la acest proiect să contribuie la o mai bună coagulare civică și la un proces sănătos de dezvoltare comunitară pe termen mediu și lung (lucru deloc ușor în cartiere precum Mănășturul) care să conducă treptat către o valorizare mai mare și a mediului ambiant. Acest lucru este tot mai des întâlnit și chiar prioritizat în numeroase orașe din vestul Europei. Rezultatele Atelierelor de Ecologie vor contribui la conștientizarea și activarea locuitorilor în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, a spațiului verde pe care îl folosesc în comun și a pădurii din apropiere care este într-o stare deplorabilă. În plus, procesul de învățare ce va rezulta din ateliere este unul de durată, căci în special copiii și tinerii implicați vor deprinde abilități de a recunoaște și aprecia fauna și flora existentă în zona noastră, de protecție a animalelor, lucru care îi va apropia mai mult de natură, învățând să prețuiască atât lucrul în comunitate cât și protejarea naturii de acasă de la ei, din cartier.
Link proiect: https://www.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur
Contact: Inițiativa La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăstur - Asociația Colectiv A, laura@colectiva.ro, 0722642269, www.colectiva.ro