facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

Swim for Excellence!

Adaugat in May 15, 2014 | Vizualizari: 1092
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: Pentru a răspunde nevoilor studenților, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării vine să răsplătească eforturile și rezultatele deosebite a unui număr de 10 studenți merituoși, care s-au remarcat pe perioada anului universitar. Aceste burse sunt menite să motiveze studenții care au depus eforturi deosebite și s-au remarcat prin activități de cercetare, au obținut rezultate deosebite la diferite concursuri sau manifestări cu caracter științific. Bursele acestea, care pe lângă scopul de a-i motiva, au scopul de a le ușura munca și a fi o sursă de finanțare alternativă în activitățile extracurriculare pe care ei le întreprind.
Beneficiarii și grupul-ținta? Beneficiarii proiectului vor fi 10 studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, care vor beneficia de burse de excelență în valoare de 500 de euro. Grupul-țintă al proiectului îl constituie studenții FSPAC, care se fac remarcați prin rezultate academice deosebite, prin implicarea activă în proiecte de cercetare, dar și prin activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul proiectelor și al cluburilor instituției noastre și în afara acesteia.
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Swim for Excellence! Oferă burse de excelență pentru 10 studenți de la FSPAC, care se remarcă prin rezultate extraordinare în proiecte de cercetare, în proiecte de implicare în comunitate, și/sau în concursuri naționale și internaționale. Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a demarat un proiect-pilot la nivelul mediului universitar românesc, o campanie de fundraising menită să contribuie la dezvoltarea noastră, astfel încât să devenim o facultate competitivă la nivel internațional, care se raportează la standardele de performanță ale universităților din Europa de Vest și Statele Unite ale Americii. Cea mai importantă resursă pentru instituția noastră sunt studenții, pe care îi educăm pentru a deveni lideri și agenți de schimbare în comunitate. Astfel, un pilon esențial al inițiativei noastre de fundraising constă în crearea unui fond pentru burse de excelență, care urmează să fie oferite anual celor mai performanți 10 studenți ai facultății noastre. Proiectul vine ca un stimulent pentru studenții merituoși, care se fac remarcați prin activitățile de cercetare deosebite, pe care le întreprind. Unul dintre scopurile facultății noastre și a universităților în general, este acela de a sprijini dezvoltarea studenților atât printr-o programă universitară adaptată nevoilor studenților, în contextul societății actuale, dar și prin facilitarea accesului la programe, proiecte și burse care au scopul de a contribui la îmbunătățirea bagajului de cunoștințe și abilități al studenților FSPAC. Proiectul se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2014, perioadă în care vor fi realizate următoarele activități: a) Selecția echipei de proiect – câte un reprezentant al fiecărei specializări, care va evalua candidaturile primite din partea studenților; b) Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de excelență – elaborarea unui sistem de evaluare a studenților care va cuantifica rezultatele academice, activitățile de cercetare și implicarea în activități de voluntariat. De asemenea, se vor stabili criteriile de departajare; c) Promovarea proiectului – planul de promovare al proiectului va fi realizat de departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate al FSPAC; d) Lansarea apelului pentru candidaturi – în luna octombrie, studenții vor avea oportunitatea de a aplica pentru una din cele zece burse, pe baza unui dosar de candidatură care să ateste activitățile și rezultatele obținute în decursul anului universitar 2013 – 2014; e) Evaluarea candidaturilor – în perioada octombrie-noiembrie, echipa de proiect va verifica și analiza dosarele de candidatură, va acorda punctaje și va realiza ierarhia candidaturilor, care va releva beneficiarii celor 10 burse de excelență; f) Premierea studenților – rezultatele vor fi publicate la finalul lunii noiembrie, studenții urmând a fi anunțați și premiați public.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Scopul proiectului este de a strânge 22.500 lei, echivalentul a 10 burse de excelență a câte 500 de euro. Ne propunem să antrenăm în proiectul nostru între 5 și 10 înotători.
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon 22.500 lei
Schimbările pe care le va produce proiectul Proiectul își propune să fie un stimulent pentru studenții facultății noastre, stimulent care va fi un garant că facultatea este alături de ei, sprijinindu-i nu doar moral, dar și financiar în proiectele în care se implică. După desfășurarea unui astfel de proiect, un număr de 10 studenți vor fi mai motivați, nu doar răsplătiți pentru eforturile depuse, pentru a continua activitățile cu caracter științific, altele decât cele prevăzute în programa universitară. Studenții vor accesa cu mai multă încredere astfel de proiecte și programe menite să contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională. Facultatea va recunoaște meritele unor astfel de studenți, oferindu-le sprijin financiar, ceea ce va fi un imbold și pentru alți studenți de a se implica în programe științifice, făcându-se astfel remarcați. Astfel de proiecte sunt menite să crească gradul de profesionalism și să aducă un plus de valoare atât facultății, cât și studenților. Mai mult, o astfel de bursă poate fi un stimulent pentru studenți nu doar în a se implica în proiecte științifice, dar și pentru a organiza astfel de proiecte și pentru a fi promotorii unor evenimente menite să contribuie la dezvoltarea lor ca viitori actanți pe piața muncii. Așadar, schimbările vor fi vizibile la nivel de implicare a studenților și a facultății, în concordanță cu una dintre liniile de acțiune ale procesului Bologna, aceea a unui învățământ superior centrat pe student.
Link proiect: -
Contact: Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, beudean@fspac.ro, 0740426889, www.fspac.ubbcluj.ro