facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

„O şansă la educaţie pentru copiii din Tranişu”

Adaugat in June 15, 2012 | Vizualizari: 871
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: Proiectul are drept obiectiv strângerea de fonduri pentru renovarea şi amenajarea spaţiului dedicat studiului pentru cei 8 copii, care urmează programul preşcolar şi primar din Tranişu, judetul Cluj. Cele două programe educaţionale au fost comasate pentru că momentan sunt 2 copii care beneficiază de programul preşcolar şi 6 de cel primar, iar lipsa de resurse nu permit angajarea unei persoane specializate pe fiecare program. Momentan există o singură învăţătoare, care este responsabilă de educaţia celor 8 copii. Copiii şi învăţătoarea fac zilnic naveta. Grădiniţa şi şcoala din Tranişu se află în incinta unei clădiri, care odinioară a fost şcoală. Spaţiul destinat educaţiei nu a fost renovat de cel puţin 22 de ani.
Beneficiarii și grupul-ținta? Beneficiarii proiectului sunt cei 8 copii şi învăţătoarea acestora. Grupul-ţintă sunt copii cu vârste cuprinse între 3-10 ani, care vor beneficia de acest proiect în momentul în care vor accede la programul preşcolar şi şcolar. Datorită implementării proiectului în Tranişu va există un spaţiu care va oferi copiilor condiţiile necesare pentru studiu şi dezvoltare.
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Acest proiect este iniţiat de Fundaţia Burcash, care, împreună cu asociaţia CERT doresc renovarea şi amenajarea spaţiului destinat studiului pentru cei opt copii. Spaţiile care vor fi renovate şi amanejate sunt cele două clase şi un hol, care au o suprafaţă de 45 m2. Activităţile propuse sunt: - Reparea pereţilor (îndreptarea, acoperirea crăpăturilor şi vopsirea acestora); - Montarea unui tavan; - Schimbarea pardoselii; - Recondiţionarea a 3 uşi interioare; - Înlocuirea uşii de la intrare; - Amenajarea şi dotarea unei băi în interiorul clădirii; - Schimbarea mobilierului; - Montarea unui acoperiş; - Achiziţionarea a 3 calculatoare şi acces la internet; - Achiziţionarea de jucării si jocuri educative; - Achiziţionarea de materiale didactice; Proiectul a fost demarat deja. Au fost efectuate primele lucrări la acoperişul temporar şi la tavanul fals, datorită Fundaţiei Burcash şi al membrilor asociaţei CERT. De asemenea, autorităţile publice locale au montat geamuri noi şi o usa de acces în spaţiu. Trebuie menţionat faptul că din bugetul proiectului se vor acoperi doar cheltuielile pentru renovarea şi utilarea spaţiului.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Pentru renovarea şi amenajarea interioară a spaţiului este nevoie de 8000 lei. Pentru ultimele trei activităţi (achiziţionarea a 3 calculatoare, achiziţionarea de jucării şi de materiale didactice) se vor obţine resurse prin alte metode.
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon Obiectivul financiar pentru Swimathon 2012 este strângerea sumei de 8000 de lei.
Schimbările pe care le va produce proiectul Copii din Tranişu vor beneficia de un spaţiu modern, utilat, care asigură condiţiile necesare pentru a beneficia de o educaţie corespunzătoare. Spaţiul va oferi copiilor, părinţilor şi învăţătoarei un confort psihic şi fizic, necesar pentru educarea copiilor din Tranişu. Implementarea proiectului va asigura un spaţiu adecvat studiului pentru următorii 6-7 ani, iar efectele acestuia se vor simţi pe perioade mari de timp, la nivelul întregii comunităţi. Spaţiul dedicat educaţiei are o influenţă covârşitoare în modificarea indicatorilor demografici, în special rata naşterilor, rata căsătoriilor şi a stabilităţii acestora. Astfel, renovarea şi amenajarea spaţiului va avea un impact pozitiv la nivelul întregii comunităţi.
Link proiect: http://habitatcluj.ro/ro/evenimente/swimathon-2012.html
Contact: Habitat for Humanity Cluj, Ludmila Pop, ludmila.pop@habitat.ro, Tel./fax: +40 264 425 353, Mobil: +40 733 410 013 , www.habitatcluj.ro