facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

Swim for Școala Culturală Smart Kids!

Adaugat in April 7, 2016 | Vizualizari: 736
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: În lumea contemporană în care avem acces la educație, copiii defavorizați nu sunt antrenați să își lărgească orizonturile și să pună accent pe cultură, artă și educație, astfel se creează o mare discrepanță între realitatea trăită de ei și oportunitățile actuale cu privire la dezvoltarea valorilor culturale. Obiectivul general vizează implementarea unui program cu caracter social care să faciliteze accesul la programe culturale, în favoarea copiilor proveniți din familii cu o situatie materială precară. Prin activitățile desfășurate se urmărește creșterea gradului de interes față de cultură, prin promovarea valorilor cultural-tradiționale și vizitarea unor obiective turistico-istorice din zona Transilvaniei. Realizarea proiectului va dezvolta abilități și deprinderi gastronomice, meșterșugărești, datini și obiceiuri păstrate și transmise din generație în generație.
Beneficiarii și grupul-ținta? Beneficiarii direcți sunt 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, proveniți din școlile partenere, 2 psihopedagogi, un asistent social și 15 voluntari. Beneficiarii indirecți sunt colegii copiilor din cadrul școlilor partenere, profesorii, părinții și comunitatea.
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Activitatea programului cultural pentru copii, are la bază promovarea tradițiilor cultural artistice din Transilvania. 1. Selectarea unor voluntari și organizarea unor sesiuni de inițiere a acestora. 2. Promovarea programelor culturale, prin punerea la dispoziție a beneficiarilor direcți și indirecți, a unui stand informativ, în parcul Central, referitor la importanța educației pentru receptarea valorilor culturale: vor fi organizate jocuri, atelier de pictură, horă și produse românești. Evenimentul se va desfășura pe o perioadă de 2 zile (4-5 iunie). 3. Școala de vară culturală ”Smart Kids” se va desfășura în perioada 27 iunie - 15 septembrie. 4. Organizarea taberei culturale”Smart kids” ediția a III-a pe o perioadă de 7 zile- august 2016. Activitățile din cadrul taberei vor fi: vizitarea punctelor turistice, drumeții, discuții tematice despre punctele istorice și culturale vizitate, vizionare de filme și documentare, jocuri și competiții sportive, lecții de conduită, activități de socializare și recreere. Tabăra se va încheia cu o petrecere tematică pe obiceiurile și tradițiile românești. De asemenea în luna august copiii vor vizita Palatul Banffy- Bonțida și Moara de Vânt- Sălicea. 5. “Tradiție și cultură în spațiul transilvănean”-ateliere de gastronomie, meștesugărit și brainstorming privind prezentarea obiceiurilor și tradițiilor specifice zonei - septembrie 2016. 6. Vizitarea zăcămintelor de sare din Transilvania- Salina Turda, Cheile Turzii și Castrul Roman Potaissa vor avea ca și scop sensibilizarea și conștientizarea tinerei generații față de frumusețile naturii. Activitate desfașurată în luna octombrie 2016. 7. “Tradiții, Credințe, Obiceiuri” - noiembrie, decembrie 2016. Sărbătorile de iarnă sunt poate cele mai așteptate momente ale anului și cuprind datini și obiceiuri păstrate din moși-strămoși. Copiii, se vor pregăti cu un spectacol (licitație) de colinde și produse handmade pentru luna decembrie, când împreună cu sponsorii proiectului, cadrele didactice, părinții, voluntari și echipa centrului ne vom aduce aminte cu drag de toate activitățile cultural- artistice la care am participat.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului Costul total al proiectului este de 31000 de Ron, din care 20000 de Ron, primim de la bugetul local.
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon Obiectivul nostru pentru Swimathon 2016, este să strângem 10000 de lei pentru implementarea integrală a proiectului “Școala Culturală Smart Kids”, care se va derula în perioada 15 mai-15 decembrie 2016.
Schimbările pe care le va produce proiectul Impactul așteptat prin implementarea proiectul constă în promovarea valorilor culturale, creșterea gradului de conștientizare în privința păstrării tradițiilor, schimbarea mentalități și a dorinței de dezvoltare. Rezultatele așteptate sunt: șanse egale în accesul la actul de cultură, petrecerea timpului liber într-un mod constructiv, însușirea valorilor culturii tradiționale românești și creșterea interesului față de acestea, dobândirea unor cunoștințe, atitudini și deprinderi în rândul tinerei generații.
Link proiect: www.something-new.ro
Contact: Organizația Creștină Something New , lidiavulea@gmail.com, 0741705921, www.something-new.ro