facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

Renovăm pentru viitorul tinerilor din Centrul Daniel

Adaugat in April 15, 2016 | Vizualizari: 320
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: La sfârșitul anului 2014 un număr de 58.178 de copii se aflau în îngrijirea statului, din care 8.892 au fost instituționalizați în instituții de tip vechi*. Crescând într-un sistem instituționalizat, acești tineri au fost marcați și au devenit dependenți de instituții, nu au dobândit pregătirea necesară unei vieți independente. După ce părăsesc sistemul întâmpină greutăți și unii dintre ei ajung să trăiască pe străzi. Fără o indrumare adecvată acești tineri înfruntă un viitor dificil. Serviciul Social Centrul Daniel este un centru rezidențial de servicii sociale pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă și integrarea socio-profesională pentru tineri care au împlinit vârsta de 18 ani. Programul are trei etape diferite în care, treptat, beneficiarii programului sunt inițiați pentru o viață independentă. Proiectul este conceput ca o completare a proiectului Centrul Daniel. Prin realizarea renovării vom putea oferi foștilor beneficiari a Centrului Daniel sau tinerilor care întâmpină dificultăți financiare din cauza veniturilor mici o locuință pentru care vor plăti o chirie modică. *Sursa: Hope and Homes for Children, România
Beneficiarii și grupul-ținta? 7 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, care au crescut în diferite instituții de stat sau provin din familii dezorganizate, au un loc de muncă și se află în etapa finală a proiectului Centrul Daniel.
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Centrul Daniel este un serviciu social rezidențial licențiat de tip centru tranzit pentru tineri cu vârsta între 18 și 25 ani provenind din centre de plasament sau familii dezorganizate. Scopul nostru este integrarea socio-profesională a beneficiarilor proveniţi din mai multe judeţe. Printr-un program de dezvoltare personală, tinerii dobândesc abilităţile unei vieţi independente şi ajung la autosusţinere, respectiv îşi îmbunătăţesc calitatea vieţii. După terminarea programului de 2-4 ani, tinerii sunt capabili să ducă o viaţă indepentă, să-şi găsească un loc de muncă şi să-l păstreze. Programul este bazat pe valori creștine, și are 3 etape: Rezidență, Tranzit 1 și Tranzit 2. În etapa Tranzit 2, beneficiarii trăiesc independent într-un apartament din Florești al organizației. Ei plătesc o chirie modică ceea ce le oferă un sprijin real și participă la activitățile din After Care, o întâlnire săptămânală organizată pentru tinerii care au finalizat deja etapele proiectului Centrul Daniel și care trăiesc independent. Majoritatea nu au o familie, rude, un număr mare de prieteni la care, în caz de nevoie, ar putea apela cu încredere. Astfel, Centrul Daniel își asumă responsabilitatea de a fi alături de foștii beneficiari și de a îi sprijini în continuare.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului 103.500 lei
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon 10.000 de lei
Schimbările pe care le va produce proiectul Serviciile sociale oferite tinerilor la Centrul Daniel îă ajută să dobândească aptitudini necesare pentru o viață independentă și stabilă, să-și găsească un loc de muncă. În loc de dependența de instituții, infracțiuni, droguri și alcool, programul de la Centrul Daniel ajută beneficiarii să devină independenți și responsabili. Cu ajutorul programului tinerii invață treptat cum să-și asumă responsabilități, să-și dezvoltă abilități și competențe sociale, să-și formeze un grup de cunoștințe și prieteni, să redacteze un CV și cum să aplice la un loc de muncă. Tinerii nu numai că devin capabili să se intrețină, dar pe măsura posibilităților lor, ajung să dea ajutor și la alți. Mulți dintre ei donează lunar o sumă simbolică și participă la un program de adopție a unui copil din Kenya. Alții care au terminat programul de la Centrul Daniel revin ca voluntari în cadrul campaniei Shoe Box desfășurat de Blythswood România. Prin chiria subvenționată proiectul oferă o alternativă, prin care tinerii pot să economisească o sumă care poate fi folosită ca avans la un credit ipotecar.
Link proiect: http://www.blythswood.ro/ro/social/daniel
Contact: John McKellar, romania@blythswood.org, 0735874746, www.blythswood.ro