facebook twitter youtube       Centralizator       Contact
 
 

Filosofie pentru copii

Adaugat in May 20, 2016 | Vizualizari: 781
Nevoia/problema careia ii raspunde proiectul: Cei mai mulți dintre noi au șansa să studieze filosofie abia în clasa a XII-a sau la facultate, însă studiile recente arată că elevii de vârste mici care participă în mod regulat la cursuri de filosofie ajung să facă progrese în salturi mari la matematică și citire, își îmbunătățesc abilitățile sociale, de gândire critică și creativă și încep să aibă mai multă răbdare, putere de concentrare, încredere în sine și în cei din jur, învață să comunice asertiv și să găsească soluții. Pentru a-i ajuta pe elevi să atngă aceste deziderate, profesorii Școlii Elf ar dori să participe la un curs de formare în care să învețe cum să predea filosofie copiilor.
Beneficiarii și grupul-ținta? Beneficarii direcți ai proiectului sunt cei 415 elevi ai Școlii Gimanziale „Elf”. Grupul țintă este grupul profesorilor diriginți și consilierul școlar, care vor participa la cursul de formare „Filosofie pentru copii” (20 profesori).
Ideea proiectului și activitățile care vor fi derulate Ideea acestui proiect a venit în urma participării Școlii Elf la parteneriatul Comenius coordonat în perioada 2013-2015. În școala parteneră din Anglia, programul „Filosofie pentru copii” este implementat la nivelul întregii școli, cu rezultate excelente în ce privește creșterea motivației elevilor de a învăța și dezvoltarea personală și socială a elevilor. Proiectul își propune să sprijine profesorii în selectarea celor mai bune metode și tehnici de predare care să dezvolte abilitățile de gândire critică, independentă și creativă ale elevilor. Vom implementa proiectul în faza de pilotare pe parcursul anului școlar 2016-2017, cu sprijinul a 20 de profesori cu specializări diverse, care vor participa la un curs de formare în luna septembrie, la finalul vacanței de vară. Cursul va oferi o introducere în teoria și practica predării filosofiei pentru copii, va sprijini profesorii în identificarea resurselor care stimulează discuții relevante în grupul de elevi, îi va încuraja să-și asume rolul de facilitator al discuțiilor și să descopere conexiuni posibile cu programa școlară. La finalul cursului, profesorii vor avea un set de materiale pe care le vor putea utiliza imediat în predare, precum și acces la un set de resurse online, create în cadrul programului SAPERE, cu contribuția profesorilor din mediul internațional care au parcurs deja programul și implementează deja aceste metode în școlile lor. La începutul anului școlar vom organiza activități de prezentare a programului „Filosofie pentru copii”, astfel încât toți cei implicați în viața școlii să fie la curent cu obiectivele și rezultatele așteptate, iar metodele de predare învățate în cadrul cursului de formare vor fi aplicate de profesori la ore, la materii diverse, pe parcursul întregului an școlar. Lunar, vom organiza întâlniri metodice pentru a face schimb de idei și a evalua impactul cursului. La finalul anului școlar, vom analiza rezultatele utilizării noilor metode de predare printr-un studiu de impact. Pentru realizarea studiului, intenționăm să colaborăm cu Facultate de Științe Politice și Administrație Publică, cu implicarea studenților voluntari. Rezultatele vor fi publicate și diseminate în cadrul cercurilor pedagogice.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului 17.620 lei (suma reprezintă taxa și materialele de curs pentru 20 de participanți, costurile de transport și cazare pentru formatorul internațional)
Obiectul financiar de strângere de fonduri prin Swimathon 12.000 lei Ne propunem ca fiecare profesor participant la cursul de formare să mobilizeze 24 de susținători care să doneze câte 25 lei. Astfel, am reuși să acoperim cel puțin costul materialelor de curs pentru toți participanții (20 de profesori), urmând ca restul costurilor să fie acoperite din bugetul școlii alocat formării profesionale a profesorilor.
Schimbările pe care le va produce proiectul Studiile arată că în școlile în care cursurile de filosofie pentru copii sunt implementate la nivelul întregii școli, impactul pozitiv apare pe multiple planuri: - În ce privește elevii, crește motivația pentru învățare, cu impact pozitiv asupra atmosferei din timpul orelor și asupra rezultatelor școlare la toate materiile, elevii își dezvoltă abilitățile de gândire critică și creativă, învățare reflexivă, dovedesc nivel crescut de încredere în forțele proprii și stimă de sine, respect pentru opinii diverse și o mai mare disponibilitate de a se implica în găsirea de soluții pentru probleme diverse, gândind analitic. - În ce privește profesorii, aceștia învață strategii noi de predare, tehnici concrete de lucru cu elevii, utilizând metoda dialogului și a întrebărilor deschise, se bucură de o atmosferă îmbunătățită la ore, cu un nivel ridicat de implicare a elevilor la ore. - La nivelul întregii școli, se constată îmbunătățirea comportamentului la ore și în pauze, o mai bună coeziune a întregii comunități școlare (elevi, profesori, părinți, parteneri). Considerăm că la finalul acestui proiect vom avea o masă critică de profesori pregătiți pentru a-i sprijini pe elevi în asumarea sarcinii de a gândi independent și de a se implica activ în rezolvarea de probleme, de a analiza opțiuni și variante, de a arăta compasiune și empatie. Profesorii Școlii Elf vor disemina rezultatele proiectului prin intermediul rețelelor profesionale din care fac parte (cercuri pedagogice).
Link proiect: www.tandarica.ro
Contact: Școala Gimnazială „Elf”, elfschool@yahoo.com, 0728125614, www.tandarica.ro